Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publikacja podsumowująca

Szanowni Państwo,
 
Urząd Miejski w Przemyślu zrealizował projekt „Wyszehradzki Plac Budowy. Partnerstwo na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego”. Podczas dwudniowego spotkania, kilkudziesięciu przedstawicieli urzędów miast i organizacji pozarządowych z pięciu krajów, wymieniło się wiedzą i doświadczeniem w zakresie współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym.  Szczególnie uderzające było bogactwo i różnorodność form tej współpracy oraz wiele podobnych problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania. Spotkanie stało się także doskonałą okazją zarówno do ożywienia już istniejących, jak i nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni. 

Zawarte w tytule projektu sformułowanie „partnerstwo na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego” nadało właściwy kierunek spotkaniu, odwołując się do jakże ważnej współcześnie idei społeczeństwa obywatelskiego. Zrównoważony rozwój każdego kraju wymaga z jednej strony podejmowania szeregu działań inwestycyjnych, których celem jest ożywienie gospodarcze, z drugiej zaś – nieustannego dbania o rozwój aktywności obywatelskiej.  

Oddając do Państwa rąk niniejszą publikację podsumowującą projekt mam nadzieję, że zrobiliśmy kolejny, ważny krok na drodze do ponadnarodowej współpracy. Zawarte tutaj propozycje międzynarodowego modelu współpracy niech staną się impulsem do dalszych działań i otworzą nowe możliwości w realizowaniu wielu zadań. Spotkanie w Przemyślu pokazało jak wielki potencjał tkwi w samych organizacjach, a także jak właściwa współpraca z administracją przyczynia się do polepszania życia mieszkańców. 
 
 
Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla
 

PDFPublikacja podsumowująca (14,74MB)

Wersja XML