Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prośba o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Przemyskiej Rady Oświatowej

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organizacji pozarządowych

działających na terenie Przemyśla w zakresie: oświaty, edukacji i wychowania; sportu i kultury fizycznej oraz zrzeszających pracodawców


W związku z zamiarem powołania Przemyskiej Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Przemyślu, przesyłam w celu zapoznania się projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada będzie organem społecznym, opiniodawczym i konsultacyjnym w zakresie spraw oświatowych. W skład Rady proponuje się powołać przedstawicieli różnych instytucji i organów działających w zakresie oświaty, a także współpracujących z jednostkami oświatowymi. Szczegółowe zasady działania Rady zostały określone w załączonym do projektu uchwały regulaminie.
W związku z powyższym proszę o wyrażenie opinii w kwestii regulacji zawartych w projekcie uchwały, a w szczególności ustosunkowanie się do propozycji składu Rady.  
Odpowiedź proszę przesłać w terminie 30 dni od dnia umieszczenia informacji, na adres: Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w wersji elektronicznej na adres: edukacja@um.przemysl.pl


Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla

W załączeniu: projekt uchwały w sprawie powołania Przemyskiej Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Przemyślu.


 

DOTProjekt uchwały w sprawie powołania Przemyskiej Rady Oświatowej

DOTProjekt uchwały w sprawie powołania Przemyskiej Rady Oświatowej

Wersja XML