Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl l

INFORMACJA

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla  informuje,  że  na  tablicach  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 9 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7, nr 15 w budynku przy ul. Barskiej 14, nr 20 w budynku przy ul. Kraszewskiego 12, nr  4  w budynku przy ul. Łukasińskiego 1, usytuowanych odpowiednio na działkach: nr 1686 obręb nr 205, nr 1726 obręb nr 205, nr 1127 i nr 1125/4 - podwórko obie w obrębie nr 205, nr 1821 obręb nr 207.

Osoby,  którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 27 stycznia 2014 r.

Wersja XML