Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych rokowaniach na dzień 15 stycznia 2014 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

że w dniu 15 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 12:30 odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1965/2 o powierzchni 0,0222 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00010936/3, położona przy ul. Okrzei, przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1980 w obrębie 202 m. Przemyśla.
Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 12 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100).

 

Wersja XML