Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. – decyduje data wpływu do kancelarii. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 

Wiecej danych na stronie 

http://www.przemysl.pl/nasze_miasto/346/408/26123.html

Wydział Edukacji i Sportu UM

Wersja XML