Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ciepło w mieszkaniach ogrzewanych przez Fibris S.A. zostanie przywrócone w następnym tygodniu

6 grudnia br. w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej "Płyta" odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańców lokali, pozbawionych w wyniku pożaru w zakładzie Fibris S.A. energii cieplnej. Informacje o aktualnej sytuacji oraz możliwościach pomocy przekazali zebranym reprezentanci Fibris S.A., MOPS, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Spraw Społecznych, MPEC Sp. z o.o. oraz Kancelarii Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedla. Najważniejszą informacją przedstawioną na spotkaniu był termin przywrócenia ogrzewania w mieszkaniach – przedstawiciele Fibris S.A. jako realny określili czas między 11 a 13 grudnia, zaznaczając, że kontrola i uruchamianie poszczególnych urządzeń będą trwać nieprzerwanie przez najbliższe dni i możliwe, że uruchomienie całej instalacji nastąpi wcześniej.

Dzięki pomocy Rejonu Energetycznego PGE udało się „obejść” zniszczoną główną rozdzielnię elektryczną i przywrócić zasilanie, niemniej uruchomienie kotłowni nie jest możliwe w krótkim czasie. Za okres, w którym nie była dostarczana energia cieplna mieszkańcom zostaną udzielone bonifikaty. Do tej pory żaden z mieszkańców nie skorzystał z możliwości bezpłatnego noclegu, który zapewnia samorząd. Ta forma pomocy jest w dalszym ciągu oferowana, w takim przypadku konieczny jest kontakt ze Strażą Miejską pod jej numerami alarmowymi: 986 lub 16 676 70 70.

Wersja XML