Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla

W piątek 22 listopada br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla spotkał się Panem prof. dr hab. Markiem Bojarskim  Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla. Podczas spotkania Rektor przekazał Prezydentowi Miasta Medal Pamiątkowy Uniwersytetu Wrocławskiego za współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim.

Prof. dr hab. Marek Bojarski jest jednym z najlepszych polskich prawników specjalizujących się w prawie karnym, karno-skarbowym, prawie o wykroczeniach. Jest również człowiekiem stale powracającym do rodzinnego Przemyśla i jako Członek Honorowy Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. profesora Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, wspiera swoim autorytetem jego działalność.

Pan prof. dr hab. MAREK BOJARSKI jest rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego drugą kadencję. Uniwersytetu, który w latach powojennych zorganizowany został na bazie kadry profesorskiej przedwojennego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie.
Profesor dr hab. Marek Bojarski jest luminarzem nauki, tak w kraju, jak i poza jego granicami. Jako prawnik jest również symbolem światowej sławy profesorów prawa związanych ze wspomnianymi uniwersytetami, a często pochodzącymi z Przemyśla.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla został nadany Uchwałą Nr 61/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16 kwietnia 2012 r. W dzisiejszym spotkaniu udział wziął również Grzegorz Hayder Zastępca Prezydenta Miasta. Prezydent Przemyśla przekazał Rektorowi historyczną panoramę Przemyśla autorstwa Georga Brauna.

JPGSpotkanie z Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla (fot. Rafał Porada) (1,91MB)

JPGSpotkanie z Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla (fot. Rafał Porada) (2,64MB)

JPGSpotkanie z Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla (fot. Rafał Porada) (2,53MB)

JPGSpotkanie z Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla (fot. Rafał Porada) (2,17MB)

Wersja XML