Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieprawdziwe informacje o likwidacji Przedszkola Nr 16 w Przemyślu

W związku z rozpowszechnianymi wśród mieszkańców Przemyśla pogłoskami o planowanej likwidacji Przedszkola Nr 16, przy ul. Prądzyńskiego 47 w Przemyślu, chciałbym z całą stanowczością zdementować te nieprawdziwe informacje,  które celowo wprowadzają w błąd zarówno rodziców, nauczycieli, jak i pozostałych mieszkańców miasta.

Oświadczam, że nie były, nie są i nie będą podejmowane żadne działania zmierzające do likwidacji ww. jednostki. Tym bardziej, że ostatnie zmiany przepisów, wynikające z tzw. „ustawy przedszkolnej”, nakładają na samorządy obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolach również dzieciom 4 – letnim (od 1.09.2015r.) i 3 –letnim (od 1.09.2017r.). W takim stanie prawnym likwidacja publicznego przedszkola byłaby decyzją nieracjonalną i nie znajdującą żadnego uzasadnienia.

Apeluję do osób, które swoimi działaniami wprowadzają wśród mieszkańców miasta atmosferę niepewności i niepokoju o zaprzestanie rozgłaszania nieprawdziwych informacji.

Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla

 

Wersja XML