Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla firm pragnących zostać Partnerem programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej”

Szanowni Przedsiębiorcy

    Z myślą o skutecznym realizowaniu polityki prorodzinnej w naszym mieście oraz wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych i rodzinach zastępczych Miasto Przemyśl sukcesywnie wprowadza instrumenty lokalnej polityki rodzinnej. Jednym z narzędzi jest wprowadzony w 2012 roku program pn. „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej”.

Posiadaczom Kart „Przemyska Rodzina 3+” program umożliwia:
1. a) zakup biletów z 50% zniżką na obiekty Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- wodny plac zabaw,
- basen,
- lodowisko,

- tor saneczkowy,
  b) zakup jednego karnetu czasowego (2 lub 4 godzinnego) dziennie dla jednego posiadacza karty na korzystanie ze  stoku
  narciarskiego z 50% bonifikatą.

2. zakup biletów z 50% zniżką na imprezy organizowane przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek (np. koncerty, przedstawienia),
3. zakup biletów z 50% zniżką na imprezy organizowane  przez Centrum Kulturalne w Przemyślu  (w tym m.in.  zakup biletów do kina),
4. zakup biletów z 50% zniżką do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (tj. do Muzeum Dzwonów i Fajek, Muzeum Historii Miasta Przemyśla),
5. zakup biletów z 50% zniżką do Przemyskich Podziemi.

    Aby Program „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” się rozwijał zwracam się do Państwa z propozycją wsparcia jego beneficjentów . Oferując zniżki na swoje produkty i usługi, wesprzecie Państwo wielodzietne rodziny mieszkające w naszym mieście, a jednocześnie zyskacie unikalnego odbiorcę - nowego, stałego klienta. Przystąpienie do programu to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych.

    Aby stać się Partnerem programu wystarczy złożyć w Urzędzie Miejskim osobiście, przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną formularz akcesyjny. W swoim zgłoszeniu możecie Państwo określić między innymi wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych i okres udziału w programie. Zwrotnie zostanie Państwu dostarczone Porozumienie dotyczące partnerstwa w programie, przygotowane na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz materiały do oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje o programie będą Państwo mogli zamieszczać we wszelkich wydawanych przez siebie materiałach promocyjno – reklamowych. Również w materiałach informacyjnych dotyczących programu, jak i na stronie internetowej www.przemysl.pl,  znajdzie się informacja o Państwa udziale w programie i rodzaju udzielanych zniżek.

    Liczę, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem  niniejszą propozycję. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 678 48 86 lub pisząc na adres

Zapraszam do współpracy   

Prezydent Miasta Przemyśla
          

DOCXWzór Porozumienia dla Partnerów 3+.docx (13,71KB)
DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA dla Partnerów Przemyska Karta 3+.docx (15,85KB)
DOTformularz zgłoszeniowy (36,50KB)

Wersja XML