Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaświadczenie Społecznego Opiekuna Zabytków wręczone

Dnia 19 listopada br. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wręczył zaświadczenie społecznego opiekuna zabytków przedstawicielom Stowarzyszenia 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. KsięciaKinsky'ego w Przemyślu powierzając w opiekę  jeden z najciekawszych obiektów ziemno – murowanych wewnętrznego pierścienia fortyfikacji dawnej Twierdzy Przemyśl Fort XXI Bakończyce.

Fort XXI zasługuje na miano wyjątkowego ze względu na wbudowane w niego 2 sowieckie schrony Linii Mołotowa datowane na 1940 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568) Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego będzie podejmowaćdziałania związane z zachowaniem wartości fortu i utrzymaniem go w jak najlepszym stanie.

JPGKolejna Legitymacja Społecznego Opiekuna Zabytków wręczona (fot. Rafał Porada)

JPGKolejna Legitymacja Społecznego Opiekuna Zabytków wręczona (fot. Rafał Porada)

Wersja XML