Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że wywieszony został wykaz wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej posiadaniu przeznaczonych do najmu.

GL-I.7150.4.2013.JS4

 

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na:

- tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A

- tablicy ogłoszeń zarządcy budynku (PGM Sp. z o.o. ul. Kopernika 58) i tablicach ogłoszeń w budynkach administracji (ADM „Centrum” ul. Słowackiego 12. ADM „Miasto” ul. Siemiradzkiego 5, ADM „Zasanie” ul. Grunwaldzka 24)

wywieszony został wykaz wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej posiadaniu przeznaczonych do najmu.

Umowa najmu zostanie zawarta w drodze aukcji – licytacji, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Rynek 1 – treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej http://www.przemysl.pl/gospodarka/oferta_nieruchomosci/przetargi/25588.html.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Ratuszowa 10A, I piętro, pok. 104 tel. 16 675-20-55).

Wersja XML