Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej

    Program "Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej" jest instrumentem polityki rodzinnej samorządu Miasta Przemyśla wpływającym na polepszenie życia rodzin, na ukształtowanie pozytywnego obrazu licznej rodziny i przekonania, że „duża rodzina to powód do dumy”.

    Realizacja Programu przebiega w sposób otwarty i ewolucyjny, pozwalający nie tylko na poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do Programu, ale też i na aktywny udział w Programie rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla. Podmioty zewnętrzne mają możliwość zgłaszania swoich ofert, pomysłów, wniosków, stając się jednocześnie niezastąpionym elementem Programu.

Celami Programu są:

1.  wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych,
2.  promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej,
3.  ułatwienie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr kultury, sportu
     i rozrywki.

 

 • Karta Przemyska Rodzina 3+

  Karta Przemyska Rodzina 3+ została przyjęta zarządzeniem Nr 478/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30.12.2011r.  Wydawana jest w ramach realizacji uchwały Nr 275/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla (tekst jednolity: uchwała nr 233/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013r. Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2014r. poz. 285, zm. z 2014r. poz. 2032 i z 2014 poz. 2705).
  Data publikacji: 20-11-2013 09:54
 • Katalog ulg i zwolnień.

  W tym miejscu można się zapoznać z katalogiem ulg i zwolnień dla dużych rodzin. Zawarte zostały informacje zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. 
  Data publikacji: 17-06-2014 14:00
 • Podmioty przyjazne dużym rodzinom

  Data publikacji: 20-11-2013 11:37
Wersja XML