Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obchody 25-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie

Mszą św. z udziałem pocztów sztandarowych i pod przewodnictwem Abp. Mieczysława Mokrzyckiego w lwowskiej katedrze, w niedzielę 17 listopada br. rozpoczęły się uroczyste obchody 25-lecia działalności Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Podczas mszy św. zagrała Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej w Żurawicy pod przewodnictwem Kapelmistrza Jana Łaskarzewskiego. Uczestnicy złożyli okolicznościowe wiązanki przy pomnikach Adama Mickiewicza oraz Tarasa Szewczenki.

W Polskim Teatrze Ludowym we Lwowie odbyła się uroczysta akademia. Przybyłych na to wydarzenie powitał Emil Legowicz Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. W spotkaniu udział wzięl Jarosław Drozd Konsul Generalny RP we Lwowie wraz z małżonką, Władysław Woskowski pierwszy Konsul RP we Lwowie, Stanisław Gogacz Senator RP, Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Jan Bartmiński Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, reprezentanci innych samorządów z Polski, przedstawiciele organizacji Polskich działających na Ukrainie i w Polsce, przedstawiciele samorządu Lwowa oraz zaproszeni goście.

Jarosław Drozd Konsul Generalny RP we Lwowie w swoim wystąpieniu podziękował za dotychczasową współpracę oraz realizację wspólnych projektów na rzecz Polaków mieszkających zarówno we Lwowie, jak i ziemi lwowskiej. Dodał, iż Polska Placówka Dyplomatyczna niezmiennie będzie wspierać Towarzystwo w podejmowanych wyzwaniach. Podkreślał, iż przyszłością powinni być ludzie młodzi, którzy będą kontynuować chlubne tradycja Towarzystwa i stać na straży dotychczasowego dorobku.

Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla życzył wielu kolejnych lat owocnej działalności. W imieniu mieszkańców i samorządu Przemyśla podziękował ze krzewienie kultury polskiej wśród wielu pokoleń. Dodał, iż właśnie to co najcenniejsze w nas Polakach poczucie tożsamości narodowej i ogromny patriotyzm jest nasza siłą. W ocenie Prezydenta Przemyśla każdy dzień ciężkiej pracy wszystkich członków Towarzystwa i aktywna współpraca zarówno z Polskim Korpusem Dyplomatycznym, samorządami, jak i mieszkańcami sprawia, iż  ćwierćwiecze istnienia tej Polskiej organizacji na Ukrainie to czas wielu ważnych doświadczeń.

Prezydent Choma podziękował Konsulowi oraz wszystkim pracownikom za codzienną pracę i wspieranie Polaków mieszkających na Ukrainie. Podkreślił, iż Placówka Dyplomatyczna stara się jak najlepiej przygotować Ukraińców do wejścia w struktury Unii Europejskiej dzieląc się dotychczasowymi doświadczeniami i wiedzą oraz poprzez bezpośrednie zaangażowanie się w życie kulturalne i edukację. Życzył, aby każdy dzień dyplomatycznej misji upływał w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. 

Wyrazy wdzięczności Robert Choma skierował również do wszystkich organizacji i instytucji za wspieranie codzienne działalności Towarzystwa. Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej przekazał – wspólnie z Janem Bartmińskim – na ręce Prezesa Legowicza okolicznościowy grawerton.

Wydarzenie to stało się również okazją do wręczenia Złotych Odznak Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz pamiątkowych medali najbardziej aktywnym członkom i przyjaciołom Towarzystwa.  Uroczystą akademię w Polskim teatrze Ludowym we Lwowie uświetnił występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.
Obchody Jubileuszu zakończyło uroczyste spotkanie w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.
Organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz Konsul Generalny RP we Lwowie.

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

JPG25-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Rafał Porada)

Wersja XML