Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwają konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na temat ww. projektu.


Konsultacje są prowadzone na podstawie Uchwały Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. i trwają: od 31 października 2013 r. do 12 listopada 2013 r.

Projekt uchwały został zamieszczony także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz jest dostępny na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1.

Informacje w sprawie konsultacji udziela Robert Gawlik, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Ratuszowa 10 A, tel. 16 675-20-69, e-mail: pełnomocnik.ngo@um.przemysl.pl.

 

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (4,55MB)

PDFZarządzenie Nr 421/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (642,80KB)

Wersja XML