Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oddanie auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Mariana Szaszkiewicza w Przemyślu

W piątek 25 października br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Przemyślu im. Mariana Szaszkiewicza odbyło się uroczyste przekazania do użytkowania auli. Przybyłych na uroczystość powitał Piotr Pipka Dyrektor Szkoły. W uroczystości udział wzięli Ivan Hrycak Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Aleksander Baczyk Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu, Jan Bartmiński Przewodniczący Rady Miejskiej, radni Rady Miejskiej, Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta, dyrektorzy przemyskich szkół, zaproszeni goście oraz nauczyciele i młodzież ucząca się w tej Szkole. W swoim wystąpieniu Robert Choma pogratulował dyrektorowi Pipce ogromnego zaangażowania w rozwój tej placówki edukacyjnej. Życzył, aby oddana dziś aula była miejscem spotkań, integracji dzieci i młodzieży, a stworzone w niej możliwości prowadzenia różnych form aktywności były inspiracją dla młodych Przemyślan.

W ramach projektu: Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Markiana Szaszkiewicza przy ul. Smolki 10 w Przemyślu zbudowana została aula w miejscu istniejącego tarasu oraz zamontowana została winda osobowa. Całkowity koszt inwestycji to kwota 700 447 zł projekt otrzymał dotację w wysokości 619 807 zł pozostała część pochodziła z budżetu Miasta Przemyśla.

Zabudowa tarasu na aulę wraz z zapleczem oraz montaż windy osobowej to koszt w wysokości 544 207 zł w tym 489 786 zł dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Remont węzłów sanitarnych w starej części budynku na V kondygnacjach to koszt 144 678 zł kwota ta zawiera dotację z MAiC w wysokości 130 021 zł.

Projekt pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu” został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

JPGOddanie auli w ZSO Nr2 im. Mariana Szaszkiewicza w Przemyślu (fot. R. Porada)

JPGOddanie auli w ZSO Nr2 im. Mariana Szaszkiewicza w Przemyślu (fot. R. Porada)

JPGOddanie auli w ZSO Nr2 im. Mariana Szaszkiewicza w Przemyślu (fot. R. Porada)

JPGOddanie auli w ZSO Nr2 im. Mariana Szaszkiewicza w Przemyślu (fot. R. Porada)

Wersja XML