Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Sanockiej.

I N F O R M A C J A 


          Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 206 m. Przemyśla przy ul. Sanockiej, oznaczonej jako działki: nr 432/8 o pow. 0,0473 ha, objęta KW Nr PR1P/00056344/0,nr 432/12 o pow. 0,0210 ha, objęta KW Nr PR1P/00038664/7, nr 441 o pow. 0,1345 ha, objęta KW Nr PR1P/00030415/1 i nr 445/2 o pow. 0,0110 ha, objęta KW Nr PR1P/00038664/7, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
          Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu 3 grudnia 2013 r.

Wersja XML