Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samorządowcy rozmawiali z Ministrem o proponowanych zmianach w ustawie

16 października br. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie samorządowców z Sekretarzem Stanu tego resortu Stanisławem Gawłowskim, a poświęcone ocenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obok Zastępcy Prezydenta Miasta Wojciecha Błachowicza w rozmowach uczestniczyło wąskie grono reprezentantów gmin m.in. z Krakowa, Sanoka, Rzeszowa. 

Rozmowa służyła wymianie poglądów nt. przewidywanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządowcy zgłaszali problemy, z którymi zetknęli się w trakcie realizacji jej zapisów, a także składali propozycje konkretnych rozwiązań jakie powinny znaleźć się w projekcie zmiany. Zastępca Prezydenta Wojciech Błachowicz zwrócił uwagę na trudności wynikające z:

- konieczności składania przez mieszkańców nowych deklaracji przy każdej zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami;

- niejasnych przepisów dotyczących obowiązków zarządców, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wobec swoich mieszkańców;

- obowiązków windykacyjnych nałożonych na gminy i konieczności przejęcia ich przez Urzędy Skarbowe.

Minister Stanisław Gawłowski podkreślił, że ustawa jest wciąż wdrażana i dzięki doświadczeniom gmin z pewnością będzie zmieniana, a jej korekty są niezbędne - zapowiadana nowelizacja z pewnością nie będzie ostatnią. 

JPGNULL

Wersja XML