Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Weź udział w konkursach plastycznych – ciekawe inicjatywy Muzeum Historii Miasta Przemyśla

Muzeum Historii Miasta Przemyśla oddział Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej zaprasza młodych Przemyślan do udziału w konkursach plastycznych. Są one kontynuacją dwóch projektów realizowanych w ubiegłych latach. 

Jeden z konkursów  odbywa się już po raz dziewiąty, a tematem przewodnim jest „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”.  Prace plastyczne będą prezentowane podczas wystawy pokonkursowej. Celem tego przedsięwzięcia jest podtrzymanie i propagowanie tradycji związanej z własnoręcznym wykonywaniem ozdób choinkowych. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie łańcuch choinkowy. 

Drugi jest kontynuacją konkursu plastyczno-historycznego pod hasłem „Historia mojej rodziny – drzewo genealogiczne”. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi w marcu przyszłego roku. Celem tej inicjatywy jest rozbudzanie pasji badawczych, poszerzenie wiedzy historycznej oraz odkrywanie tożsamości lokalnej i narodowej przez pryzmat dziejów własnej rodziny.

Konkursy skierowane są do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu przemyśla i okolic. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Więcej informacji uzyskają Państwo w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej lub na stronie internetowej: www.muzeum.przemysl.pl

Wersja XML