Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Coraz bliżej Przejścia Granicznego Malhowice - Niżankowice

W dniu 2 października br. w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczone zostało Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca br. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 19 września 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice  Niżankowice. W treści oświadczenia zostało napisane:
„Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.1)) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 marca 2007 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice –  Niżankowice, poprzez wymianę not”.
Przejście graniczne Malhowice – Niżankowice wybudowane zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie obsługiwało ruch osobowy i towarowy środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z wyłączeniem ruchu pieszego. Otwarcie przejścia nastąpi w drodze odrębnego porozumienia po zakończeniu prac budowlanych i przygotowaniu niezbędnej infrastruktury do dokonywania kontroli granicznej osób i środków transportu.
Tą dobra wiadomość Prezydentowi Miasta Przemyśla w rozmowie telefonicznej przekazał Generał Brygady Dominik Tracz Komendant Główny Straży Granicznej. To kolejny ważny krok w wieloletnich staraniach rządów oraz samorządowców Polski i Ukrainy. Kolejne przejście graniczne w znaczący sposób wpłynie na usprawnienie ruchu granicznego. To także dodatkowa szansa na ożywienie terenów inwestycyjnych po obu stronach granicy. Ważnym elementem jest również budowa drugiej część obwodnicy Przemyśla, która usprawni komunikację drogową w kierunku przejścia.

Wersja XML