Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga - Zmiana wzoru wniosków o pozwolenie na budowę oraz o pozwolenie na rozbiórkę

Uprzejmie informuję,że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Urzędu Miejskiego, przewodnik po Urzędzie- Wydział Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków zostały umieszczone obowiązujące   wzory  wniosków   o  pozwolenie  na  budowę  oraz  o  pozwolenie  na  rozbiórkę  obowiązujące  od 4 września 2013r. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 7.08.2013r.(Dz.U. z 2013r. poz.1013).
 

Wersja XML