Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Fundusze dla sportu"

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu zainicjowało projekt „Fundusze dla sportu”, którego celem jest wzmocnienie potencjału podkarpackich organizacji sportowych w zakresie profesjonalizacji działań fundraisingowych. Projekt skierowany jest do organizacji sportowych z terenu województwa podkarpackiego. W ramach projektu przewidziano 3 cykle szkoleń 2-dniowych, konferencję oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Miejsce: Rzeszów

Terminy szkoleń: 

30.09 – 1.10.2013

21-22.10.2013

21-22.11.2013

Link do formularza zgłoszeniowego:  http://www.sport.fundraising.org.pl/szkolenia/formularz-zgloszeniowy/

 

Więcej informacji na stronie: http://www.sport.fundraising.org.pl/szkolenia-dla-woj-podkarpackiego/

 

Przygotowała M. Kroczek

Wersja XML