Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na logo Programu "Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej"

       Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie znaku graficznego - logo Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+         i rodziny zastępczej”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który będzie wykorzystywany do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych itp.

         W konkursie mogą brać udział osoby, które zapoznały się z Regulaminem i wypełniły oświadczenie o nieodpłatnym zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl.

Prace należy przesłać do dnia 30 września 2013 r. na adres:

Urząd Miejski
37- 700 Przemyśl
ul. Rynek 1 –  z dopiskiem „Konkurs na logo Programu „Przemyska  Karta  Rodziny   

          Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej”

lub złożyć osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A.

        Planowana data ogłoszenia wyników 4 października 2013 r. - po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wybrane prace.

DOTregulamin konkursu (63,00KB)

DOTwzór oświadczenia (37,00KB)

Wersja XML