Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarejestruj się w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta

       Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 23.08.2013r. o godzinie 900 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego tut. Urzędu  - można się zarejestrować  w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta oraz uzyskać hasło dostępowe i login. Rejestracji dokonywać będą pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach promocji Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

W  ZIP znajdują się wszelkie informacje przydatne dla pacjentów oraz możliwość dostępu do historii leczenia od 2008r.

ZIP zawiera w szczególności:
-  prawa pacjenta,
-  zasady korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą,
-  aktualny status ubezpieczenia w eWUŚ,
-  wykaz placówek mających kontrakt z NFZ wraz z godzinami otwarcia i dostępnością dla osób
    niepełnosprawnych,
-  świadczenia zdrowotne, które zostały udzielone i sfinansowane przez NFZ,
-  zrealizowane recepty i kwoty refundacji leków oraz zaopatrzenia ortopedycznego,
-  deklaracje  wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ,
-  informację na jakim etapie jest wniosek o leczenie sanatoryjne.

                                                                                       Zapraszam wszystkich zainteresowanych

                                                                                                  Prezydent Miasta Przemyśla
                                                                                                               Robert Choma

Wersja XML