Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 42 w budynku przy ul. Henryka Wieniawskiego 8, nr 2 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 3, nr 6 w budynku przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego 25, nr 79 w budynku przy ul. Monte Cassino 16B, nr 8 w budynku przy ul. Sanockiej 9, nr 9 w budynku przy ul. Bibliotecznej 4 oraz nr 5 w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 70B, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1459 i nr 1458/1 – podwórko obie w obrębie nr 205, nr 760 i nr 758/6 – podwórko obie w obrębie nr 205, nr 1191 w obrębie nr 207, nr 1179 i nr 1192 oraz nr 1176 i nr 1190 – droga osiedlowa wszystkie w obrębie nr 203, nr 1305 w obrębie nr 207, nr 854 w obrębie nr 207 oraz nr 1515 w obrębie nr 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 24 września 2013 r.

Wersja XML