Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

 

 

 

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 86 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 40, nr 4 w budynku przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, nr 4 w budynku przy ul. Płk. Marcina Borelowskiego 33, nr 8 i nr 18 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 25, nr 6 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 28 oraz nr 9 w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 6, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 794 w obrębie nr 205, nr 1191 w obrębie nr 207, nr 2331 w obrębie nr 202, nr 717 i nr 716 – podwórko obie w obrębie nr 205, nr 1808 w obrębie nr 205 oraz nr 843 w obrębie nr 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 03 września 2013 r.

 

 

Wersja XML