Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Zarządu PSST

Prezydent Miasta Robert Choma wziął udział w posiedzeniu Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które odbyło się 9 lipca w Rzeszowie. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Władysław Ortyl, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu PSST.

Spotkanie było poświęcone m.in. organizacji wojewódzkich dożynek, które w tym roku odbędą się w Mielcu 25 sierpnia. Zebrani omawiali także sprawę  dofinansowania pobytu dzieci  z Ukrainy, podjęto także decyzję o nadaniu Odznaki Honorowej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych ks. Infułatowi Stanisławowi Macowi, duszpasterzowi samorządów. Zarząd omówił także i przyjął stanowiska:

- stanowisko Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie przyszłości Regionalnej Telewizji Publicznej

- wspólne stanowisko regionalnych korporacji samorządowych reprezentowanych na spotkaniu w Świerklańcu w dniu 17 maja 2013r. w sprawie: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym,

- wspólne stanowisko regionalnych korporacji samorządowych reprezentowanych na spotkaniu w Świerklańcu w dniu 17 maja 2013r. w sprawie: projektowanych założeń do zmiany ustawy Karta Nauczyciela oraz zmian w ustawie o systemie oświaty.

Wersja XML