Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta dotycząca udziału w III Przemyskim Pikniku Organizacji Pozarządowych

W imieniu Pana Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zapraszamy wszystkie organizacje z Przemyśla do udziału w III Przemyskim Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w dniu 1 września 2013 r.
Organizacje zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie  w wersji elektronicznej na adres: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl lub złożenie w wersji papierowanej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 w terminie do 2 sierpnia br.


Robert Gawlik
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
ul. Ratuszowa 10A, 37-700 Przemyśl
tel. 16 675-20-69; e-mail: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl

 

DOTAnkieta-III Przemyski Piknik Organizacji Pozarządowych

Wersja XML