Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych,   nr 3 w budynku przy  ul. Słowackiego 32, nr 1 w budynku przy ul. Kopernika 31, nr 17 w budynku przy ul. Kopernika 26, nr 2 w budynku przy ul. Ofiar Katynia 10A, nr 8 w budynku przy Plac Dominikański 4, nr 19 w budynku przy ul. Bpa Glazera 34, nr 4 w budynku przy ul. Wyb. Piłsudskiego 29, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1430 w obr. 207, nr 33 w obr. 207, nr 285 i 281- stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 60 w obr. 215, nr 1115 w obr. 207, nr 799 w obr. 205 i nr 1230 w obr. 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r.

Wersja XML