Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Legitymacja społecznego opiekuna zabytków Nr 4

Dnia 21 czerwca 2013 roku Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma i Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Błachowicz - wręczyli legitymację społecznego opiekuna zabytków Panu Zbigniewowi Podolakowi i powierzyli tym samym jego opiece Szaniec N XVII A "Browar", obiekt ziemno - murowany wchodzący w skład wewnętrznego pierścienia fortyfikacji dawnej Twierdzy Przemyśl, zlokalizowany na działce nr 6 obręb 205 Miasta Przemyśla.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568) społeczny opiekun zabytków podejmuje działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechnia wiedzę o zabytkach. Społeczny opiekun zabytku jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pan Zbigniew Podolak znalazł się w grupie społecznych opiekunów zabytków zajmujących się na terenie miasta Przemyśla obiektami wchodzącymi w skład wewnętrznego pierścienia umocnień dawnej Twierdzy Przemyśl. Są wśród nich ponadto - Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, Krystian Rachwał i Piotr Kosiorowski.

JPGNULL

JPGNULL

Wersja XML