Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program ,,Aktywna edukacja”

Program ,,Aktywna edukacja” prowadzony jest w ramach projektu ,, Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizuje go Ośrodek Rozwoju Edukacji ( lider projektu) w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej ( partner). Głównym celem programu jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów, uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie ich w określeniu swojego zapotrzebowania na sprzęt cyfrowy . Warunkiem przystąpienia szkoły do programu jest zgłoszenie się co najmniej dziesięciu szkół z terytorium powiatu. Zgłoszenie może dokonać sama szkoła. Program rozpocznie się w październiku 2013 r., a zakończy się w czerwcu 2014 roku. Formularz aplikacyjny zamieszczony jest na stronie www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkoła.

PDFNULL

Wersja XML