Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w ramach projektu "Polski Fundraising"

Dzień dobry

chciałam zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone wprowadzenie fundraisingu w organizacji pozarządowej, czyli jak budować relacje z darczyńcami i pozyskiwać środki finansowe.

Jest to spotkanie dla członków Zarządów w ramach projektu "Polski Fundraising".

Na spotkanie można zapisać się pod adresem: TUTAJ

Kiedy: 25 czerwca, 15:00 - 18:00
Gdzie: Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Warszawska 5/7.

Tematyka: metody wprowadzania fundraisingu w organizacji. Opowie o tym prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu - p . Jerzy Mika.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby organizacji pozarządowych w zakresie finansowania. Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ze względu na swoją misję i cel zdecydowało się na podjęcie tego projektu.

W jego ramach dodatkowo będą organizowane darmowe, 4-dniowe szkolenia z fundraisingu w każdym województwie. W opolskim odbędą się one w listopadzie.

Zyta Rabka
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków
tel.: 663 660 031
 

Wersja XML