Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomoderniacja dwóch przemyskich szkół

W dniu 14 czerwca 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Gminy Miejskiej Przemyśl pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II „Infrastruktura techniczna”, Działanie 2.2 „Infrastruktura energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych:
1. Budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy, ul. Borelowskiego 12.
2. Budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. K. K. Baczyńskiego, ul. Dworskiego 25.

Zakres prac obejmuje:

Szkoła Podstawowa Nr 14
­ docieplenie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
­ docieplenie stropodachu,
­ przebudowa i remont instalacji c.o.,
­ remontowe roboty towarzyszące.

Zespół Szkół Ekonomicznych
­ docieplenie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
­ docieplenie stropodachu,
­ docieplenie fundamentów,
­ przebudowa i remont instalacji c.o.,
­ remontowe roboty towarzyszące.

Rozpoczęcie robót budowlanych: lipiec 2013 r.
Zakończenie realizacji projektu: czerwiec 2014 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Całkowita wartość projektu: 3 421 775,27 zł
Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
 

Wersja XML