Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bakończyckiej 9, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

I N F O R M A C J A 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeńw siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszonywykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,  położonej w obrębie 212 m. Przemyśla przy ul. Bakończyckiej 9, oznaczonej jako działka nr 236/1 o pow. 0,2125 ha, objęta KW Nr PR1P/00093921/0, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioskio nabycie nieruchomości w terminie do dnia 22.07.2013 r.

Wersja XML