Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, ul. Dworskiego

I N F O R M A C J A 

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszonywykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla przy ul. Aleksandra Dworskiego, oznaczonej jako działka nr 1052 o pow. 0,0517 ha, objętej KW Nr PR1P/00000535/9, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651, ze zm.) upływa w dniu 22 lipca 2013 r.

Wersja XML