Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Projekty unijne w ujęciu artystycznym

Trwa konkurs PROJEKTY UNIJNE W UJĘCIU ARTYSTYCZNYM, którego celem jest wyłonienie najlepszych prac artystycznych promujących efekty wdrażania Funduszy Europejskich na terenie województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Konkurs obejmuje 3 kategorie:
a)    Fotografię
b)    Film krótkometrażowy
c)    Pracę plastyczną

Uczestnikami konkursu mogą zostać:
- osoby fizyczne, które w chwili zgłoszenia ukończyły 16 lat – w kategoriach fotografia i film krótkometrażowy;
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – w kategorii praca plastyczna.

Termin składania prac: do 31 lipca 2013 r.
 

Szczegóły:  http://www.rpo.podkarpackie.pl/244/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2456

JPGNULL

Wersja XML