Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 8 i nr 14 w budynku przy ul. Kopernika 26, nr 14 w budynku przy ul. Śnigurskiego 18, nr 2 w budynku przy ul. Frankowskiego 4, nr 2 w budynku przy ul. Grodzkiej 3, nr 9 w budynku przy ul. Mickiewicza 39, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 285 i nr 281 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 898 obr. 207, nr 1801 obr. 207, nr 1151 i nr 1148 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 561 i nr 555 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 09 lipca 2013 r.

Wersja XML