Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu zdobywcą tytułu „BEZPIECZNA SZKOŁA”

Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu zdobyła tytuł „Bezpiecznej Szkoły” przyznawany laureatom Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Ponadto szkoła została wpisana w poczet członków Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznych Szkół.

Szkoła Podstawowa nr 4 wzięła udział w I turze II Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” dla szkół wszystkich rodzajów i stopni. Hasło konkursu brzmiało: PRAWO, PRZYJAŹŃ, TOLERANCJA, a celem było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia-obywatela, a ponadto przeciwdziałania patologiom, promowanie solidaryzmu społecznego oraz tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach. Konkurs organizowany jest przez Fundację Państwo Obywatelskie. Ideę programu konkursowego wsparło gremium Komitetu Honorowego, w którym znaleźli się przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, członkowie Rządu RP, Rektorzy wyższych uczelni, Kuratorzy Oświaty, w tym Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Wojewodowie i Prezydenci miast. Do konkursu zgłosiło się ponad 1100 szkół.

Koordynatorem konkursu w szkole była pedagog szkolny mgr Elżbieta Matusz. W okresie od 15 września 2012 r. do 31 marca 2013 r. w szkole zrealizowano 10 zadań przewidzianych regulaminem konkursu: odbywały się debaty uczniowskie nt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel" z testem sprawdzającym dla uczniów, konkursy plastyczne, spotkania z przedstawicielami Policji i SM, warsztaty z ratownikami PCK oraz ze specjalistą MOZU dla uczniów i  rodziców, szkolenia dla  nauczycieli, pogadanki na lekcjach wychowawczych prowadzone przez  pedagoga szkolnego i wychowawców, spotkania integracyjne w placówkach dla osób niepełnosprawnych.

Tytuł Bezpiecznej Szkoły i członkostwo w  Ogólnopolskim  Klubie  Bezpieczne Szkoły jest wynikiem starań całej społeczności szkolnej i dowodzi włączenia się szkoły w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego, krzewienia zasad praworządności, tolerancji i przeciwdziałanie zagrożeniom. Jednocześnie konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów.

JPGNULL (203,03KB)

JPGNULL (203,03KB)

Wersja XML