Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport "Współpraca w obszarze kultury - samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe"

Stowarzyszenie Klon/Jawor na przełomie 2012 i 2013 roku w ramach projektu "Ku lepszej współpracy. Badanie potrzeb i oczekiwań organizacji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury w zakresie ich wzajemnej współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych w obszarze kultury" opracowało Raport "Współpraca w obszarze kultury-samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe".
Raport wskazuje na potrzeby i oczekiwania wszystkich zaangażowanych w tę współpracę podmiotów. Zawiera też praktyczne rekomendacje dotyczące partnerstwa publiczno-społecznego na polu kultury.
Raport dostępny jest w portalu ngo.pl: wiadomosci.ngo.pl/static/raport_kultura/
lub w wersji do druku: wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/civicpedia/kultura.pdf

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu.

Wersja XML