Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII edycja konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie - LODOŁAMACZE 2013

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w VIII edycji konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie LODOŁAMACZE 2013.

Konkurs jest adresowany do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Celem Lodołamaczy jest prezentowanie pozytywnych przykładów pokazujących, że można odnosić sukcesy w biznesie, jednocześnie zatrudniając niepełnosprawnych pracowników. Ma też zachęć do zatrudniania takich osób.

Konkurs odbędzie się 2 etapowo:

     1. etap regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach,

     2. etap centralny – w którym finaliści będą walczyć o laur Lodołamacza 2013.

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 31 lipca br. przesłać swoje zgłoszenie.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.lodolamacze.info.pl. Można go wypełnić online lub wydrukować i przesłać pocztą na adres:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Oddział Podkarpacki

35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10/313
e-mail:

Więcej informacji o konkursie na stronach:

www.lodolamacze.info.pl

www.popon.pl

oraz pod nr telefonu/fax: 17 857 75 56

 

Wersja XML