Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybierz się na wycieczkę ścieżką ekologiczną

Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu informuje, że uruchomił w sezonie wiosennym „Ścieżkę Edukacyjną” znajdującą się na terenie Składowiska Odpadów w Przemyślu , przy  ul. Piastowskiej 22.

 


Celami programu ekologicznej ścieżki edukacyjnej są:

• Kształtowanie proekologicznych postaw uczniów

• Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu

• Uświadamianie faktu, że każde działanie człowieka ma wielokierunkowy wpływ na środowisko

• Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego


Do odwiedzin ścieżki zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia daty i godziny wycieczki –  nr telefonu 16 672 07 63.

 

ZUK Przemyśl

Wersja XML