Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne informacje:

1. Wydział Sportu i Turystyki realizując Uchwałę Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl informuje, że wnioski o przyznanie nagród, wyróżnień za wyniki sportowe i działalność w zakresie sportu należy składać do 17 kwietnia 2013r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Rynek 1. Uprawnionym do składania wniosków jest klub sportowy lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność sportową.

Szczegółowe informacje pod linkiem:

a) Wniosek o przyznanie przez Prezydenta Miasta Przemyśla nagrody/wyróżnienia dla zawodnika/drużyny za wysokie wyniki sportowe.

b) Wniosek o przyznanie przez Prezydenta Miasta Przemyśla nagrody/wyróżnienia dla trenera/instruktora/wolontariusza.

c) Uchwała Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu.

Jak co roku wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 3 maja 2013r.

Wnioski złożone po terminie zostaną rozpatrzone w miarę posiadanych środków finansowych.

 

Przygotowała M. Kroczek

Wersja XML