Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 1, 1A, 7 i 8 w budynku przy ul. Tarnawskiego 3, nr 9 w budynku przy Rynek 26,  nr 4 w budynku przy ul. Smolki 18,  nr 5 w budynku przy ul. Zana 3, nr  6 w budynku przy Plac Rybi 2, nr 52 w budynku przy ul. Glazera 40, nr 23 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 44A, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1612 w obr. 207, nr 657 w obr. 207, nr 980 w obr. 207, nr 35/3 i 35/1 – stanowiącej podwórko obie w obr. 214, nr 646 w obr. 207, nr 794 w obr. 205, nr 685 w obr. 205.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 08.05.2013 r.

Wersja XML