Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja regionalna w praktyce

14 marca w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu współpracy polsko-węgierskiej Comenius REGIO.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w edukacji regionalnej.

Szkołę  Podstawową nr 5 w Przemyślu na konferencji reprezentowały: pani dyrektor- Małgorzata Ziober oraz pani Brygida Oręczak- nauczycielka pedagogiki wczesnoszkolnej.

Pani B. Oręczak przedstawiła i omówiła prezentację multimedialną „ Moja szkoła, moje miasto, moja Ojczyzna”, w której ukazano dobre praktyki szkolne w SP 5.

JPGNULL (126,29KB)

JPGNULL (116,48KB)

JPGNULL (102,25KB)

Wersja XML