Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, położonej przy ul. Sarbiewskiego

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 202 m. Przemyśla przy ul. Sarbiewskiego, oznaczonej jako działka nr 2280 o powierzchni 0,0071 ha i działka nr 2345 o powierzchni 0,0027 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00102373/0, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w częściach niewydzielonych na rzecz posiadacza garażu nr 3.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) upływa w dniu 2 maja 2013 r.

Wersja XML