Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Łukacijewska CUP 2013 - sprostowanie

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do dnia 27 marca 2013 r.

Dodatkowe informacje na stronie: http://www.przemysl.pl/edukacja_i_sport/23488.html

Serdecznie przepraszamy

Wersja XML