Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. A. Mickiewicza 20

GL.I.7150.1.2013.JS4  Przemyśl, dnia 18 marca 2013r.

 

PREZYDENT  MIASTA  PRZEMYŚLA

unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. A. Mickiewicza 20 w Przemyślu (ujętego w wykazie nr 1, poz. 6 stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji na najem lokali użytkowych z dnia 28 lutego 2013 r.) ogłoszoną na dzień 4 kwietnia 2013 r.  bez podania przyczyn.

Wpłacone wadia podlegają zwrotowi.

Wersja XML