Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyska obwodnica nagrodzona - "Liderem Malopolski 2012"

W poniedziałek 18 marca br. w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień za Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce „Lider Małopolski 2012”. Miasto Przemyśl zostało wyróżnione tym tytułem za budowę wschodniej drogi obwodowej. Nagrodę odebrali Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla oraz Jacek Cielecki Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.


Już po raz trzynasty Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski nagrodziło najbardziej wyróżniające się przedsięwzięcia. Wśród wyróżnionych samorządów oprócz Przemyśla znalazło się miasto Tarnów oraz Samorząd Województwa Małopolskiego. Kapituła Konkursu wyróżniła ponadto inne inicjatywy, a wśród nich między innymi: „Alvernia Studios” za utworzenie największej w Polsce wytworni filmowej, Grupę Integer.pl za stworzenie systemu pocztowego „InPost”. Wyróżnienie specjalne przyznane zostało Grupie „AZOTY” za stworzenie największego w Polsce i jednego z największych w Europie koncernów chemicznych.  
Konkurs ma za zadanie wyróżnienie najważniejszych przedsięwzięć o wymiarze społecznym przekładających się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców. Miasto Przemyśl otrzymało w ubiegłych latach ten tytuł za:


Zrealizowane przez Miasto Przemyśl przedsięwzięcie pn. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” jest bardzo nowoczesną inwestycją komunikacyjną.  Jest to największe zadanie  zrealizowane na naszym terenie, które przyczyniło się do poprawy dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych w mieście, wpłynęło pozytywnie na ochronę zabytkowej części miasta oraz podniosło jakość życia mieszkańców miasta i terenów przyległych.

Ponadto zrealizowana inwestycja poprawiła dostęp do terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych oraz przejścia granicznego w Medyce będącego również granicą Unii Europejskiej. Prace budowlane na obwodnicy rozpoczęły się 15 października 2010r. i zakończyły się 15 października 2012r. Wykonawcą robót była firma „Mota Engil" Central Europe Sp. z o.o., natomiast nadzór nad inwestycją sprawowała firma Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna. W dniu 9 listopada 2012r. uzyskano decyzje na użytkowanie od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, natomiast dzień później dokonano uroczystego otwarcia wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla.

Podczas spotkania każdy z wyróżnionych miał możliwość prezentacji nagrodzonego przedsięwzięcia. O Mieście Przemyślu i ofercie inwestycyjnej oraz korzyściach płynących z wybudowanej drogi obwodowej mówili wspólnie Prezydent Choma oraz Dyrektor Cielecki.
 

JPGPrzemyśl nagrodzony - "Liderem Malopolski 2012"

JPGPrzemyśl nagrodzony - "Liderem Malopolski 2012"

JPGPrzemyśl nagrodzony - "Liderem Malopolski 2012"

JPGPrzemyśl nagrodzony - "Liderem Malopolski 2012"

Wersja XML