Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszono konkurs ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Informujemy o ogłoszeniu II edycji konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
W konkursie mogą brać udział stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne.

Priorytety konkursu:
I.   Edukacja osób starszych

II.  Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
III. Partycypacja społeczna osób starszych
IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

Czas realizacji planowanych projektów musi przypadać między 1 kwietnia a 31 grudnia 2013 r.

Oferty należy składać do 28 marca 2013 r.

Więcej informacji na stronie www.mpips.gov.pl
 

Wersja XML