Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2013

Dyrektor Spółdzielczego Centrum Kultury „BEST” serdecznie zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskim i XXXI Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2013 po patronatem Prezydenta Miasta Bielsko – Biała.

Pomysł zorganizowania przeglądu literackiego pod nazwą „LIPA”  zrodził się 31 lat temu.  Celem przeglądu jest przygotowanie dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz rozwijania aktywności twórczej. Młodzi twórcy będą mogli porozmawiać o wyróżnionych pracach, przedstawić własne utwory i spotkać się z młodymi literatami z całej Polski.


Termin nadsyłania prac upływa 28 czerwca 2013 roku.

Prace należy przesyłać na adres: Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, ul. Jutrzenki 22, 43 – 300 Bielsko – Biała z dopiskiem Lipa 2012.

Regulamin i karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.sckbest.pl (w zakładce „Lipa”).

Wersja XML