Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Informujemy o ogłoszeniu naboru kandydatów spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - dofinansowanie działalności  Centrum Integracji Społecznej.

Kandydatury należy składać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, lub elektronicznie na adres e–mail: sprawyspoleczne@um.przemysl.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2013 r. 


W załączeniu zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru oraz formularz zgłoszeniowy.

 

PDFZarzadzenie nr 72/2013 z dnia 7 marca 2013 r. (919,60KB)

DOTFormularz zgłoszeniowy (42,50KB)

Wersja XML